بسمه تعالی

 

آگهی مناقصه عمومی

 

شهرداری شهباز در نظر دارد براساس مجوز شماره۸۵ مورخ ۱۴ /۱۳۹۹/۰۲ انجام عمليات  ذیل را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

 

الف-موضوع مناقصه:

 

انجام عمليات خاکبرداری، زیرسازی به صورت ماشینی طبق مشخصات فنی و دستورالعملهای ابلاغی از سوی کارفرما به متراژ حدود ۲۹۰۰۰ مترمربع

 

انجام عمليات قیرپاشی و آسفالت معابر سطح شهر به صورت ماشینی  طبق مشخصات فنی و دستورالعملهای ابلاغی از سوی کارفرما به متراژ حدود ۱۷۰۰۰ مترمربع

 

ب-شرایط مناقصه :

 

۱-برآورد اولیه پروژه ۱۹/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال می باشد.

 

۲-ارائه تضمین شرکت درمناقصه به میزان ۹۵۰/۰۰۰/۰۰۰ریال به صورت ضمانت نامه معتبر بانکی و یا واریز نقدی به شماره حساب۷۹۴۹۸۲۹۶۷  نزد بانک کشاورزی به نام شهرداری شهباز  الزامیست.

 

 ۳-کلیه شرکت کنندگان می بایست دارای گواهینامه صلاحیت دار پیمانکاران حداقل دارای رتبه ۵ راه و باند و ظرفیت خالی جهت عقد قرارداد باشند.

 

 ۴- شرکت کنندگان می بایست کلیه شرایط و ضوابط مربوط به شرکت در مناقصات دولتی و شهرداری ها را دارا بوده و قوانین و دستورالعملهای مربوطه را رعایت نمایند.

 

۵-مدت زمان اجرای کار دو  ماه می باشد.

 

۶-متقاضیان می توانند اسناد مناقصه را حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ از دبیرخانه شهرداری شهباز دریافت نمایند.

 

۷-آخرین مهلت تحویل پیشنهادات  تا ساعت ۱۴:۳۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ می باشد.

 

۸-تاریخ بازگشایی مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۲ در حضور اعضاء کمیسیون معاملات شهرداری می باشد.

 

۹-سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه درج گردیده است.

 

۱۰- محل دریافت اسناد مناقصه دبيرخانه شهرداري شهباز  می باشد.

 

*ضمناً شرکت کنندگان در صورت نیاز جهت دریافت اطلاعات کامل تر به شهرداری شهباز مراجعه نمایند.

 

   روابط عمومي شهرداری شهباز                          

 

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید