دهه فجر مبارک.

on .

فجر انقلاب، دميدن خورشيد استقلال و آزادي است. امام خميني(ره)
فرا رسیدن دهه فجر مبارک
روابط عمومی شهرداری شهباز