شهادت جانگداز امام محمد تقی (ع) را به تمامی شیعیان تسلیت و تعزیت عرض می نماییم.

on .

شهادت جانگداز امام محمد تقی (ع) را به تمامی شیعیان تسلیت و تعزیت عرض می نماییم.