هفته دفاع مقدس گرامی باد.

on .

هفته ي جنگ هفته ي افتخار است، هفته ي مقدس است، در حقيقت جشن است، عيد است و يك بزرگداشتي از روحيه ي مردم، ايثار مردم و مقاومت مقدس و دفاع مقدس.

هفته دفاع مقدس گرامی باد.