جلسه هماهنگی و رفع مشکلات با مسوولین آب و فاضلاب استان مرکزی و شهرستان شازند

on .

جلسه هماهنگی و چاره اندیشی مدیریت شهری شهباز ومسوولین آب و فاضلاب استان مرکزی و شهرستان شازند جهت رفع مشکلات شهروندان