جلسه هماهنگی و رفع مشکلات با مسوولین شبکه بهداشت و درمان و مسوولین محیط زیست شهرستان شازند

on .

جلسه هماهنگی و همفکری جهت رفع مشکلات با مسوولین شبکه بهداشت و درمان و مسوولین محیط زیست شهرستان شازند