برگزاری همایش روز جهانی معلولین

on .

همایش روز جهانی معلولین با حضور مسوولین شهرستان و استان در سالن همایشات شهرداری شهباز برگزار گردید.