تخریب بافت فرسوده

on .

اقدام به تخریب بافت فرسوده در سطح شهر شهباز با مشارکت مردم در جهت رفع مشکلات زیست محیطی و اجتماعی و تعریض معابر صورت می گیرد.

شهر شهباز در برخی مناطق با مشکل بناهای فرسوده و بافت‌های قدیمی  مواجه است و روز به روز نیز از استحکام بناها کاسته و به مرور زمان نیز خطر آفرین می شوند و  بی توجهی به این امر پیامدهای جبران ناپذیرامنیتی و بهداشتی را به دنبال خواهد داشت .

این بناهای فرسوده  علاوه بر  خطرآفرین بودن، از زیبایی شهر نیز می کاهند و حتی در مواردی از نظر امنیت اجتماعی نیز موجب ناامنی شهروندان و مهم تر ازهمه امنیت عابرین وخودروها رانیز در تردد محل سلب خواهد کرده چرا که امکان ریزش دیوارها بدلیل سستی بنا وجود خواهد داشت .با تخریب این اماکن ضمن رفع موارد فوق زمینه و بستر لازم برای ساخت و ساز مناسب نیز مهیا می گردد .

شهرداری شهباز تقدیر و تشکر و آرزوی مغفرت برای خیر بزرگوار مرحوم حاج جعفر جهانبخش دارد که با تخریب میزان زیادی از ملک خود سبب بازگشایی و اصلاح هندسی خیابان مدرس و زیباسازی شهر شده اند.