سرکشی شهردار شهباز از سطح شهر و بازدادید از محل های درخواست شهروندان

on .

شهردار محترم شهباز از سطح شهر و محل های درخواست شهروندان در مورخ 24 دی ماه بازدادید و در این خصوص به مسوولین مربوطه شهرداری جهت رفع مشکلات دستورات لازم را صادر نمودند.