جلسه هماهنگی و رفع مشکلات محل دفن پسماند شهر شهباز

on .

در روز چهارشنبه مورخ 96/11/18 جلسه هماهنگی و رفع مشکلات محل دفن پسماند شهر شهباز با حضور دادستان محترم شهرستان شازند، شهردار و اعضای محترم شورای اسلامی شهر شهباز، مدیر کل سازمان حفاظت محیط زیست استان مرکزی و رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شازند و بخشدار محترم بخش قره کهریز تشکیل شد و سپس از محل دفن پسماند بازدید به عمل آمد.