جلسه هماهنگی و بیان مشکلات با حضور نماینده محترم شهرستان شازند در مجلس شورای اسلامی و اعضای محترم شورای اداری شهرستان شازند

on .

جلسه هم اندیشی و مسایل و  مشکلات شهر شهباز و بخش قره کهریز با حضور نماینده محترم شهرستان شازند در مجلس شورای اسلامی، شهردار محترم شهباز، اعضای محترم شورای اسلامی شهر، بخشدار محترم بخش قره کهریز و مدیران و نمایندگان برخی از ادارات شهرستان شازند