برگزاری مراسم روز زمین پاک

on .

روز جهانی زمین پاک که هر ساله 22 آوریل مصادف با دوم اردیبهشت ماه در سراسر دنیا برگزار می شود به مدت یک هفته با عنوان زمین پاک با هدف ترویج فرهنگ حفاظت از محیط زیست با مشارکت شهروندان و شرکت همه اقشار جامعه، دعوت از دستگاههای مرتبط جهت ارتقای فرهنگ حفاظت از محیط زیست برگزار می شود. در این راستا شهرداریها اقداماتی درون سازمانی مانند مدیریت پسماند، اطلاع رسانیدر خصوص کاهش تولید زباله، تفکیک زباله از مبدا را توسط پرسنل و عوامل سازمان انجام میدهد.

شهرداری شهباز نیز همانند سایر ادارات و سازمانها به مناسبت بزرگداشت روز زمین پاک طی مراسمی ضمن گرامیداشت این روز نسبت به پاکسازی و جمع آوری زباله های حاشیه شهر اقدام نمود.