پیگیری وبازدید شهردار شهباز از وضعیت آب آشامیدنی شهر

on .

با توجه به آغاز فصل گرما و بروز احتمالی قطعی آب و مشکلات کمبود آب اشامیدنی شهر، شهردار شهباز جناب آقای مهندس یادگاری به اتفاق کارشناسان و مامورین شرکت آبفای شهری از تاسیسات و وضعیت شبکه آب آشامیدنی شهر بازدید بعمل آوردند.