پیاده روی بانوان شهباز

on .

حضور مهندس یادگاری شهردار شهباز در معیت بخشدار محترم بخش قره کهریز، در جمع بانوان شهبازی که هر پنج شنبه در مراسم پیاده روی شرکت میکنند. در این دیدار شهردار شهباز ضمن تقدیر از بانوان شرکت کننده در این مراسم مردمی به بیان فرصت ها و لزوم تلاش بانوان و تاثیر آنها در بوجود آمدن نشاط خانواده و به تبع آن نشاط اجتماع تاکید نموده و نیز به بررسی مسائل و مشکلات اشتغال بانوان پرداختند.در این دیدار همچنین به بانوان برتر رشته های ورزشی هدایایی به رسم یادبود اهدا گردید.