بازدید شهردار شهباز از روند پیشرفت پروژه های عمرانی سطح شهر

on .

شهردار شهباز جناب آقای مهندس یادگاری طی بازدید از پروژه های عمرانی سطح شهر بر روند اجرا و پیشرفت پروژه های عمرانی نظارت و بر لزوم رعایت موارد ایمنی و تسریع در بهبود و برقراری عبور و مرور همشهریان تاکید داشتند.