برگزاری جلسه کمیسیون طرح هادی

on .

جلسه بررسی درخواست های متقاضیان در کمیسیون طرح هادی، در محل سالن اجتماعات شهرداری شهباز برگزار گردید. این جلسه که اولین جلسه پس از تصویب و ابلاغ طرح هادی شهباز می باشد در مورخه 1397/5/17 با حضور مدیر کل محترم دفتر فنی استانداری مرکزی جناب آقای مهندس نوازنی، ریاست محترم شورای اسلامی شهر شهباز جناب آقای مهندس بهرامی، شهردار محترم شهباز جناب آقای مهندس یادگاری، کارشناسان محترم دفتر فنی استانداری و دیگر اعضای عضو در کمیسیون طرح های هادی، تشکیل و به بررسی پرونده های متقاضیان پرداخته شد.