اجرای پروژه جدولگذاری در سطح شهر

on .

اجرای عملیات جدولگذاری سطح شهر با هدف هدایت آبهای سطحی معابر و اصلاح برخی از پروژه های نیمه تمام توسط پیمانکار این شهرداری  با اعتباری بالغ بر 1،300،000،000 ریال در سطح وسیعی در حال انجام می باشد. این پروژه شامل احداث کانالهای عرضی، معابر فاقد کانال و لکه گیری جداول فرسوده می باشد. برخی از اسامی معابر انجام پروژه بشرح ذیل می باشد: خیابان شهید مطهری(کوچه های عرضی منتهی به خیابان)، خیابان دکتر حسابی(کوچه های عرضی منتهی به خیابان) بلوار امام حسین (ع) (کوچه های عرضی منتهی به خیابان)، کوچه یاسمن 8 ، خیابان بعثت، خیابان سرآسیاب، بلوار ولیعصر(عج)