برگزاری دومین کارگاه آموزشی کارکنان شهرداری

on .

در راستای اجرای سند پیشگیری و کاهش آسیبهای اجتماعی شهرداریهای استان، دومین جلسه کارگاه آموزشی برای کارکنان شهرداری با موضوع  طلاق  در مورخه 97/8/24در سالن اجتماعات شهرداری شهباز برگزار گردید. این جلسه با ایراد سخنرانی توسط مهندس شعبان یادگاری شهردار محترم شهباز و تاکید بر تاثیر مهم اجرای سند فوق الذکر بر سلامت خانواده ها اعم از پرسنل شهرداری و سایر شهروندان بر لزوم برگزاری منظم این جلسات تاکید نمودند. در ادامه مدرس این جلسه، جناب آقای خسرو  رضایی مسئول فنی خانواده در مجتمع خدمات پیشگیری شهرستان شازند، در خصوص موضوع طلاق مواردلازم را ارئه نمودند.