اهدای لوح تقدیر و تشکر از زحمات شهردار شهباز

on .

اعضای  محترم شورای اسلامی شهباز ضمن برگزاری جلسه ای به مناسبت روز شهردار  از زحمات یکساله شهردار شهباز جناب مهندس یادگاری تقدیر و تشکر بعمل آوردند. در این جلسه از اهتمام و تلاش های مجدانه مهندس یادگاری در خصوص حاکمیت نظم و انضباط اداری و مالی ، حسن خلق و تعامل و مشارکت با شهروندان تقدیر بعمل آمد.