برگزاری جلسه شورای ترافیک مورخ 98/02/07

on .

جلسه شورای ترافیک با موضوع و دستور کار احداث میادین ورودی شهر شهباز با حضور مسئولین محترم شهرستان و ریاست محترم شورای اسلامی شهر و شهردار محترم در تاریخ 98/02/07 در محل دفتر شهردار تشکیل و از محل ورودی شهر بازدید بعمل آمد .