جلسه کاهش آسیب های اجتماعی مورخ 98/02/12

on .

جلسه کاهش های آسیب های اجتماعی با موضوع سرقت در تاریخ 98/02/12 با حضور شهردار محترم جناب مهندس یادگاری ، جناب سروان زنگارکی فرمانده محترم پاسگاه بخش قره کهریز ، جناب آقای نبوی ریاست محترم بهزیستی شهباز و پرسنل شهرداری در محل سالن جلسات شهرداری برگزار گردید .