لایروبی رودخانه داخل محدوده شهر

on .

در راستای اهداف مدیرت بحران و بمنظور روانسازی آب های سطحی ، لایروبی رودخانه داخل محدوده شهر صورت پذیرفت .