بازدید مدیر کل محترم دفتر امور شهری و شوراهای استانداری از شهرداری شهباز

on .

مدیر کل محترم دفتر امور شهری و شوراهای استانداری در روز یکشنبه مورخ 98/04/16 از شهرداری شهباز بازدید نموده و طی نشستی با شهردار محترم جناب مهندس یادگاری و اعضای محترم شورای اسلامی شهر در خصوص مسائل و مشکلات شهر شهباز بحث و تبادل نظر نمودند .