اجرای پروژه های عمرانی در سطح شهر

on .

اجرای پروژه های  عمرانی سطح شهر از جمله جدولگذاری ، لکه گیری و احداث سرعت گیر با هدف تحقق خواسته ها و افزایش رضایتمندی شهروندان محترم