بازدید شهردار از کانال های سطح شهر

on .

بازدید شهردار محترم و شورای اسلامی شهر از کانال های امیر کبیر و شهید میرغفاری