بازدید مدیر کل میراث فرهنگی استان از حمام قدیمی شهر

on .

مدیر کل محترم میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان مرکزی به همراه هیأت همراه و با حضور شهردار محترم جناب مهندس یادگاری و اعضای محترم شورای اسلامی شهر از حمام قدیمی شهر واقع در محله بازنه بازدید بعمل آورده و در خصوص ساماندهی وضعیت موجود بحث و تبادل نظر نمودند .