برگزاری جلسه شورای بهداشت

on .

 در تاریخ 98/04/30 جلسه ای پیرامون بررسی مسائل و مشکلات بهداشتی درمانی شهر شهباز با حضور اعضای شورای اسلامی شهر، شهردار محترم جناب مهندس یادگاری و پزشکان ، کاردانان و بهورزان مراکز بهداشت و درمان شهر تشکیل و موضوعات فوق مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت .