دومین نشست تخصصی شهردار و شوراها با موضوع کاهش آسیب های اجتماعی

on .

در راستای اجرای بند 2 سند پیشگیری و کاهش آسیب های اجتماعی ؛ دومین نشست تخصصی با حضور شهردار محترم شهباز جناب مهندس یادگاری ، اعضای محترم شوراي اسلامي شهر شهباز و رابط فرهنگی شهرداری آقای نظری در روز چهارشنبه مورخ 98/05/09 در محل سالن جلسات شورای اسلامی شهر شهباز با دستور کار نقش شوراها و شهرداران در توسعه فرهنگی و اجتماعی برگزارگردید .