برگزاری جلسه مشکلات مرغداران شهر شهباز

on .

روز چهارشنبه مورخ 98/05/16 با دستور دادستان محترم شهرستان شازند جلسه ای با موضوع بررسی وضعیت و مشکلات مرغداران شهر شهباز با حضور دادستان محترم ، بخشدار محترم بخش قره کهریز ، نماینده محترم فرماندار ، شهردار محترم شهباز ، شورای اسلامی شهر ، نمایندگان محترم اداره دامپزشکی و جهادکشاورزی ، نماینده فرماندهی محترم انتظامی شهرستان و نمایندگان مرغداران شهر شهباز  در محل سالن اجتماعات شهرداری شهباز برگزار و دستور کار فوق مورد بحث و بررسی قرار گرفت .