برگزاری جلسه هم اندیشی

on .

برگزاری جلسه هم اندیشی شهردار  و اعضای شورای اسلامی شهباز با جمعی از شهروندان