افتتاح پروژه های عمرانی شهرداری شهباز در هفته دولت

on .

افتتاح پروژه های عمرانی شهرداری شهباز در هفته دولت با حضور اعضای محترم شورای اداری شهرستان.