احداث دیوار آرامستان محله هفته

on .

انجام عملیات آماده سازی جهت احداث دیوار آرامستان محله هفته (خاکبرداری، تسطیح، سنگ چینی زیر پایه های فنداسیون های محل احداث دیوارها) و فاز۱ اجرای عملیات احداث دیوار های پیش ساخته بتنی پیرامون آرامستان