شروع عملیات خاکبرداری جهت احداث کوچه باغستان۳

on .

شروع عملیات خاکبرداری جهت احداث کوچه باغستان۳ و اتصال خیابان فایق  به بلوار ولیعصر(عج)