عملیات خاکبرداری بلوار امام حسین(ع)

on .

شروع عملیات خاکبرداری بلوار امام حسین(ع) و بازدید شهردار محترم از این پروژه