احداث دیوار بتنی آرامستان محله هفته

on .

احداث دیوار بتنی پیرامون آرامستان فاطمیه شهر شهباز محله هفته و بازدید شهردار محترم از پروژه مذکور