برگزاری میز خدمت شهرداری شهباز

on .

 

بسمه تعالی   در راستای برنامه ملاقات مردمی و حضور مسئولین ، در نماز جمعه مورخ 1398/11/11 برقراری میز خدمت و پاسخگویی به شهروندان و شرکت کنندگان در نماز جمعه شهر شهباز با حضور شهردار محترم شهباز و پرسنل شهرداری صورت پذیرفت .