مراسم راهپیمایی 22 بهمن 1398

on .

برگزاری مراسم با شکوه راهپیمایی 22 بهمن در شهر شهباز همزمان با سراسر کشور عزیزمان