جلسه داخلی مورخ 98/12/28

on .

با توجه به ایام پایانی سال به منظور هماهنگی هر چه بیشتر پرسنل و یادآوری وظایف هر واحد در شروع سال جدید ؛ جلسه داخلی پرسنل اداری در تاریخ 98/12/28 در محل دفتر شهرداری شهباز به ریاست شهردار محترم جناب مهندس یادگاری و تمامی پرسنل اداری برگزار گردید. همچنین در این جلسه از زحمات یکایک پرسنل در سال 98 تقدیر و قدردانی گردید و شهردار محترم جناب مهندس یادگارب برای تمامی پرسنل خدمتگزار در شهرداری شهباز آرزوی تندرستی ، شادابی و موفقیت در انجام امور محوله را نمودند .