اطلاعیه تعطیلی مراکز عمومی

on .

بسمه تعالی                نظر به دستور استاندار محترم استان مرکزی مبنی بر تعطیلی تمامی مراکز عمومی و گردشگری از جمله پارک ها و بوستان های شهری تا پایان تعطیلات نوروز ، سرویس های بهداشتی و پارک های سطح شهر شهباز تا اطلاع ثانوی تعطیل می باشد .