بازدید شهردار از روند ضدعفونی درمانگاه های شهر

on .

در تاریخ 1399/01/11 شهردار محترم شهباز از روند ضدعفونی اماکن عمومی و درمانگاه های سطح شهر بازدید نموده و همچنین با کادر درمانی درمانگاه ها دیدار نمودند . در این دیدار ضمن بررسی راهکارهای عملی جهت جلوگیری از شیوع ویروس کرونا در سطح شهر و نحوه اطلاع رسانی به شهروندان از تلاش و زحمات ایشان قدردانی بعمل آمد .