ضدعفونی و گندزدایی معابر

on .

ادامه روند ضدعفونی خودروهای ورودی به محدوده شهر شهباز و همچنین گندزدایی و ضدعفونی معابر پرتردد ، اماکن عمومی ، مبلمان شهری و حتی الامکان درب های واحدهای مسکونی و تجاری سطح شهر در مورخه 1399/01/11 توسط پرسنل شهرداری شهباز