بازدید و نظارت میدانی

on .

بازدید و نظارت میدانی از نحوه اجرای طرح پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا در سطح شهر شهباز با حضور فرماندار محترم ، مسئولین محترم شهرستان ، بخشدار محترم ، شهردار محترم و اعضای محترم شورای اسلامی شهر  و بازدید از کارگاه تولید ماسک در سطح شهر