ضدعفونی و گندزدایی معابر روستای حصارمحمدیه

on .

با توجه به افزایش شیوع ویروس کرونا در بخش قره کهریز و جلوگیری از شیوع این ویروس منحوس ، بنا بر پیشنهاد سرپرست محترم شبکه بهداشت و درمان شهرستان شازند ؛ تمامی معابر روستای حصارمحمدیه بصورت کامل توسط پرسنل شهرداری شهباز در مورخه 1399/01/20 ضدعفونی و گندزدایی گردید .

***با مراعات و همدلی کرونا را شکست می دهیم ***