جهاد خدمت رسانی

on .

جهاد خدمت رسانی ادامه دارد .

شهرداری شهباز در صف اول مبارزه با کرونا .

ادامه عملیات گندزدایی و ضدعفونی آلودگی های احتمالی و پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا و حفظ سلامت شهروندان .

(( با مراعات و همدلی کرونا را شکست می دهیم ))

    شهرداری و شورای اسلامی شهر شهباز