خط کشی معابر سطح شهر

on .

ادامه عملیات خط کشی محوری در معابر و خیابان های سطح شهر شهباز از جمله بلوار امام علی (ع) و بلوار امام خمینی (ره)

خط کشی راه ها از علائم ترافیکی محسوب می شوند که نقش مهمی در کاهش سوانح رانندگی و ایمنی شهروندان داشته و تأثیر بسزایی در روان سازی ترافیک و همچنین زیباسازی معابر شهر دارد .

شهرداری و شورای اسلامی شهر شهباز