بازدید از پروژه احداث کانال خیابان شهید میرغفاری

on .

بازدید شهردار محترم شهباز جناب مهندس یادگاری و اعضای محترم شورای اسلامی شهر از روند اجرای پروژه فاز 2 احداث کانال خیابان شهید میرغفاری