ادامه روند عملیات ضدعفونی معابر شهر

on .

ادامه روند عملیات ضدعفونی معابر شهر توسط پرسنل شهرداری شهباز در مورخ 28 و 29 فروردین ماه 1399

با مراعات و همدلی کرونا را شکست می دهیم

شهرداری و شورای اسلامی شهر شهباز