بازدید نماینده میراث فرهنگی از پروژه مرمت حمام تاریخی شهر

on .

بازدید نماینده محترم اداره میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان مرکزی و پیمانکار از پروژه مرمت و بازسازی حمام تاریخی شهباز و ابلاغ دستورکارهای ملزم به پیمانکار جهت اجرای پروژه مذکور که در سالهای گذشته به ثبت آثار ملی رسیده است .