ادامه عملیات جدولگذاری

on .

ادامه عملیات جدولگذاری بلوار 35 متری ورودی شهباز (بلوار امام خمینی (ره) ) توسط شهرداری شهباز  . در تاریخ 1399/01/30 با حضور شهردار محترم شهر شهباز آقای مهندس یادگاری و ریاست محترم شورای اسلامی شهر  پروژه جدولگذاری بلوار امام خمینی (ره) که بعلت فصل سرد تعطیل شده بود با شروع فصل گرما مجدد آغاز گردید .