توزیع بسته بهداشتی

on .

توزیع بسته بهداشتی شامل یک بطری یک و نیم لیتری مایع ضدعفونی و 2 عدد ماسک بهداشتی  بین تمامی خانوارهای شهر شهباز خدمتی دیگر از شهرداری و شورای اسلامی شهر شهباز.

در راستای مبارزه با ویروس کرونا و شیوع آن ؛ شهرداری شهباز اقدام به تولید حدود 6000 ماسک بهداشتی و 300 بطری مایع ضدعفونی سطوح نمود و در سه مرحله نسبت به توزیع آن در درب منازل اقدام نمود .